Vi skapar vilket klimat som helst.
Öken eller regnskog, djungel eller arktisk kyla, afrikansk sol eller nordiskt vintermörker. Vilka krav som än efterfrågas så kan vi simulera det.

Våra produkter
Klimatrumsanläggningar, klimatskåp samt kyl / frys rum. Vi erbjuder alla storlekar av klimatrum, från mindre kammare till platsbyggda rum.
Rumsuppbyggnad med isolerade ytterväggar. Innerväggar med snabbfästen möjliggör enkel rengöring. Luftföring mellan ytter- och innerväggar för jämnast tänkbara klimat i hela rummet.
Storleken anpassar vi efter våra kunders behov. Temperaturspann från -25°C till +70°C, relativ fuktighet mellan 30% och 100%. Det är också möjligt att kontrollera atmosfören i rummet och tillföra t ex koldioxid, syrgas och kvävgas eller att förse kammaren med styrd belysning för exempelvis dygnssimulering.
Andra tillbehör är hyllor eller vagnar till förvaring samt utgång för kontroll med loggning och styrning.

Våra tjänster
Vi utför service och validering/kalibrering uppdrag av våra egna eller andras produkter.


Utnyttja vår erfarenhet!

Kontakta oss i ett tidigt skede, vi hjälper gärna till.